TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế

Tư vấn ISO 9001
Tư vấn ISO 9001
Tư vấn ISO 45001
Tư vấn ISO 45001
Tư vấn ISO 14001
Tư vấn ISO 14001
Tư vấn trách nhiệm xã hội BSCI
Tư vấn trách nhiệm xã hội BSCI
Tư vấn trách nhiệm xã hội SEDEX/SMETA
Tư vấn trách nhiệm xã hội SEDEX/SMETA
Tư vấn ISO/IEC 27001
Tư vấn ISO/IEC 27001
Tư vấn IATF 16949
Tư vấn IATF 16949
Tư vấn 5S/Kaizen
Tư vấn 5S/Kaizen
Tư vấn FSC-CoC
Tư vấn FSC-CoC
Tư vấn ISO 22000
Tư vấn ISO 22000
Tư vấn FSSC 22000
Tư vấn FSSC 22000
Tư vấn GRS
Tư vấn GRS

Dịch vụ hỗ trợ duy trì, tuân thủ và cải tiến

Khảo sát thực trạng, đánh giá tuân thủ
Khảo sát thực trạng, đánh giá tuân thủ
Đánh giá
Đánh giá "kiểm xưởng" đại diện cho bên thứ 2
Cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý
Cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý
Tư vấn chuyển đổi số
Tư vấn chuyển đổi số
Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu
Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ