Zalo

Hotline: 0862916367

Email: adm.aqmc@gmail.com Địa chỉ: HH02-1C, KĐT Thanh Hà, Q. Hà Đông, Hà Nội

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Cung cấp các khóa học chất lượng, kiến thức chuyên sâu, ví dụ thực tiễn

Đào tạo nhận thức IATF 16949:2016

Khóa đào tạo Nhận thức về IATF 16949 nhằm giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa thực tiễn của việc áp dụng tiêu chuẩn, các khái niệm, nguyên tắc - phương pháp sử dụng và hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn thông qua diễn giải có kèm theo ví dụ thực tiễn.

 

Đào tạo 7 QC tools - Các công cụ kiểm soát chất lượng

7 QC TOOLS - Bảy công cụ kiểm soát/cải tiến chất lượng

Bao gồm: Checksheet, Pareto diagram, Histogram, Control chart, Fishbone diagram, Scatter diagram, Stratification (một số quan điểm đưa vào thêm Process Flow diagram)

Đào tạo APQP - Tiền hoạch định chất lượng sản phẩm

APQP (Advanced Product Quality Planning) là một trong năm công cụ của AIAG (5 core tools) thường được sử dụng như một cách đáp ứng một số yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949. 

Một số đầu ra của APQP: Process Flow Diagram, Floor Plan Layout, Control Plan..

Đào tạo FMEA - Phân tích các dạng sai lỗi và ảnh hưởng của nó

FMEA (Failure mode and effects analysis) là một trong năm công cụ của AIAG phối hợp với VDA ban hành (5 core tools) thường được sử dụng như một cách đáp ứng một số yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949. 

Một số đầu ra của FMEA: DFMEA, PFMEA, FMEA-MSR...

Đào tạo MSA - Phân tích hệ thống đo lường

MSA (Measurement Systems Analysis) là một trong năm công cụ của AIAG (5 core tools) thường được sử dụng như một cách đáp ứng một số yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949.

Một số đầu ra của MSA: GR&R, Kapa, Bias, Linearity, Repeatability, Reproducibility ...

Đào tạo SPC - Kiểm soát quá trình bằng thống kê

SPC (Statistical Process Control) là một trong năm công cụ của AIAG (5 core tools) thường được sử dụng như một cách đáp ứng một số yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949.

Một số đầu ra của SPC: Cpk, Ppk, UCL, LCL, Xbar-R Chart, nP chart, Sigma...

Đào tạo PPAP - Quá trình phê duyệt sản xuất linh kiện

PPAP (Production Part Approval Process) là một trong năm công cụ của AIAG (5 core tools) thường được sử dụng như một cách đáp ứng một số yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949. 

Một số đầu ra của PPAP: Appearance Approval Report (AAR), Part Submission Warrant (PSW)

Đào tạo áp dụng Kaizen/5S thực chiến

Khóa đào tạo thực chiến về KAIZEN - 5S nhằm giúp học viên hiểu về ý nghĩa, mục đích việc thực hiện các hành động "Sàng lọc/Sắp xếp/Sạch sẽ/Săn sóc/Sẵn sàng" vào thực tế sản xuất, nó không chỉ có ý nghĩa trực quan, ý nghĩa sâu xa của nó là cải thiện chất lượng, năng suất, giảm thiểu lãng phí...

Đối tương học viên dự kiến: Cán bộ quản lý cấp trung, nhân viên các bộ phận, nhân viên mới

Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý (khi áp dụng các tiêu chuẩn như IATF 16949, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001...)

Tiêu chuẩn làm căn cứ đào tạo là ISO 19011:2018

Đào tạo nhận thức ISO 9001

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 9001:2015 nhằm giúp học viên hiểu về ý nghĩa, mục đích của tiêu chuẩn, hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn để tiến tới áp dụng các yêu cầu này vào hoạt động của các bộ phận cũng như xây dựng các tài liệu cần thiết của hệ thống quản lý.

Đối tương học viên dự kiến: Cán bộ quản lý cấp trung, nhân viên các bộ phận, nhân viên mới

Đào tạo nhận thức ISO 45001

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001:2018 nhằm giúp học viên hiểu về ý nghĩa, mục đích của tiêu chuẩn, hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật liên quan để tiến tới áp dụng các yêu cầu này vào hoạt động của các bộ phận cũng như cải thiện hiện trường nhà máy.

Đối tương học viên dự kiến: Cán bộ phụ trách HSE, nhân viên các bộ phận, nhân viên mới

Đào tạo nhận thức ISO 14001

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 14001:2015 nhằm giúp học viên hiểu về ý nghĩa, mục đích của tiêu chuẩn, hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật liên quan để tiến tới áp dụng các yêu cầu này vào hoạt động của các bộ phận cũng như cải thiện hiện trường nhà máy.

Đối tương học viên dự kiến: Cán bộ phụ trách HSE, nhân viên các bộ phận, nhân viên mới

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy giúp doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế một cách hiệu có lực và hiệu quả

IATF 16949 - Quản lý chất lượng ngành ô tô

IATF 16949 được xây dựng dựa trên nền tảng là tiêu chuẩn ISO 9001 nhưng có những bổ sung và chỉnh sửa cần thiết, quan trọng là phù hợp với đặc thù ngành ô tô (yêu cầu rất cao về độ an toàn, ổn định, ngoại quan, giá trị sử dụng, phòng ngừa rủi ro).

ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

Một trong những sứ mệnh và định hướng chủ đạo của AQMC là giúp các doanh nghiệp áp dụng ISO 9001 một cách linh hoạt, tinh gọn, có hiệu lực và đạt được hiệu quả thiết thực.

ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001 là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi, cân bằng với các nhu cầu về kinh tế - xã hội.

ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn & vệ sinh lao động

Tiêu chuẩn ISO 45001 đưa ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý OH&S, ngăn ngừa thương tật, đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe.

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Khi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, doanh nghiệp sẽ gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường và có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng, đồng thời cũng được xem xét, miễn giảm một số thủ tục kiểm tra pháp lý.

BSCI - Bộ sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

AQMC với đội ngũ chuyên gia tư vấn đều có trên 10 năm kinh nghiệm, có kiến thức sâu sắc về pháp luật và các công ước, thông lệ quốc tế, sẵn sàng giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu này bằng sự tận tụy, nhanh nhẹn, rõ ràng và cam kết mạnh mẽ.

RBA - Bộ Quy tắc ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm

Bộ Quy tắc ứng xử RBA được lập bởi Liên minh Doanh nghiệp có Trách nhiệm (RBA - Responsible Business Alliance), trước đây là Liên minh Công dân Công nghiệp Điện tử (EICC - Electronic Industry Citizenship Coalition)

SMETA: Hệ thống đánh giá về đạo đức và TNXH của Sedex

SMETA là viết tắt của Sedex Members Ethical Trade Audit - là một phương pháp đánh giá và báo cáo về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội do tổ chức Sedex đưa ra, được công nhận và sử dụng rộng rãi.

FSC-CoC: Quản lý chuổi cung ứng sản phẩm có nguồn gốc từ rừng

FSC-CoC là tiêu chuẩn về chuỗi hành trình sản phẩm do hội đồng FSC ban hành với đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp khai thác, chế biến, sản xuất các sản phẩm từ gỗ (giấy, bao bì carton, đồ gỗ...)

5S/Kaizen - Không chỉ là trực quan mà là cải tiến hiệu quả hoạt động

Việc kết hợp thực hành 5S/Kaizen với các công cụ quản lý khác để hướng tới năng suất chất lượng là điều rất tuyệt vời. AQMC mong muốn được giúp các doanh nghiệp tích hợp các công cụ này nhuần nhuyễn, đem lại sự chuyên nghiệp và hiệu quả quản lý thiết thực.

GRS - Quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm tái chế toàn cầu

GRS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các công ty muốn chứng minh thành phần tái chế của sản phẩm, cũng như để chứng minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất.

ISO/IEC 27001 - Hệ thống quản lý an toàn, an ninh thông tin

ISO/IEC 27001 là một trong số các công cụ quản lý thích hợp song hành với tiến trình số hóa, công nghệ thông tin hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho nguồn dữ liệu.

VỀ CHÚNG TÔI

AQMC - ĐỐI TÁC TẬN TỤY - VÌ CHẤT LƯỢNG VIỆT - VÌ DOANH NGHIỆP VIỆT

AQMC được thành lập với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế một cách chân thực, linh hoạt, vực dậy niềm tin của các doanh nghiệp vào việc áp dụng có hiệu quả thực sự các tiêu chuẩn này.

I- DỊCH VỤ TƯ VẤN:
+ QMS: ISO 9001, IATF 16949, 5S/Kaizen
+ HSE: ISO 45001, ISO 14001.
+ ISMS: ISO/IEC 27001.
+ CSR: BSCI, SMETA, RBA.
+ COC: FSC-CoC, GRS.
+ FSMS: FSSC 22000, ISO 22000, BRC.

II- DỊCH VỤ ĐÀO TẠO:

+ Đào tạo nhận thức IATF 16949, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001...

+ Đào tạo chuyên sâu IATF 16949, ISO 9001, 7 QC tools, Kaizen/5S...

+ Đào tạo 5 core tools (MSA, SPC, FMEA, APQP, PPAP), VDA 6.3/6.5

+ Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ (Internal Auditor)

Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp và Đào tạo online

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Tiên Tiến

CAM KẾT TẠI CÔNG TY

CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO

Để nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các đối tác, các chuyên gia của AQMC phải có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn, đánh giá, hiểu biết quy định của pháp luật, nắm chắc các tiêu chuẩn - công ước - quy tắc quốc tế và đã từng tiếp cận nhiều yêu cầu đến từ những khách hàng lớn như Walmart, Chanel, Lowes, Samsung...

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Quản lý chất lượng AQMC sở hữu các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo bài bản với đa tầng kiến thức và đặc biệt có nhiều tâm huyết trong nghề sẽ nỗ lực giúp doanh nghiệp cải thiện hệ thống quản lý của mình thông qua các giải pháp phù hợp. Đảm bảo hệ thống quản lý của Công ty được vận hành hiệu quả và tinh gọn.

HIỆU QUẢ THỰC TẾ

Công ty AQMC được thành lập với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế một cách thực chất, linh hoạt, vực dậy niềm tin của các doanh nghiệp vào việc áp dụng có hiệu quả thực sự các tiêu chuẩn này. Cam kết luôn là đối tác tận tụy, đồng hành, cùng sát cánh với doanh nghiệp trên chặng đường phát triển tương lai.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ tổng thể cùng các hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập và sử dụng thuần thục các hệ thống quản lý (Tư vấn và đào tạo ISO) ứng dụng trong hoạt động quản lý vận hành doanh nghiệp. Luôn cập nhật các điều luật thường xuyên, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI!

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Tiên Tiến

Địa chỉ: HH02-1C, KĐT Thanh Hà, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (024)39983568

Hotline: 0862916367

Email: adm.aqmc@gmail.com

Mr. Võ Tiến Mạnh

Mr. Võ Tiến Mạnh

Giám Đốc Chất Lượng

0985505537

Zalo icon Email icon

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

AQMC giúp các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế một cách linh hoạt, thực tế nhằm vực dậy niềm tin của các doanh nghiệp vào việc áp dụng một cách hiệu lực và có hiệu quả thực sự các tiêu chuẩn này.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Tiên Tiến

Địa chỉ: HH02-1C, KĐT Thanh Hà, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (024)39983568

Hotline: 0862916367

Email: adm.aqmc@gmail.com

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Tiên Tiến
Địa chỉ: HH02-1C, KĐT Thanh Hà, Q. Hà Đông, Hà Nội
Giấy phép ĐKKD số 0109136707 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội Cấp ngày 20/03/2020
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Tiến Mạnh
© Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Tiên Tiến. Designed by Trang Vàng Việt Nam