TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Tư vấn ISO 9001

Tư vấn ISO 9001

Mô tả chi tiết

Nói đến ISO 9001 thì hầu hết các doanh nghiệp đều đã rất quen thuộc, thậm chí cụm từ "Làm ISO" ngụ ý nói đến việc áp dụng riêng một tiêu chuẩn này, trong khi tổ chức ISO đã ban hành đến hơn 30.000 tiêu chuẩn.

Mặc dù phổ biến, quen thuộc và được áp dụng rộng rãi là vậy nhưng vì nhiều lý do mà đã xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ không mấy thiện cảm về ISO 9001, như "quá chung chung, khó áp dụng", "thiếu thực tế, nặng về giấy tờ, hình thức". Nhưng đó chỉ là quan điểm của một số cá nhân hoặc suy nghĩ của những doanh nghiệp đã áp dụng nhưng không thành công tiêu chuẩn này.

Thực tế, nếu nhìn nhận một cách khách quan và tích cực thì ISO 9001 mới đúng là tiêu chuẩn rất toàn diện, linh hoạt và độc đáo:

  • Trong khi hầu hết các tiêu chuẩn hướng tới "tuân thủ bắt buộc" thì ISO 9001 lại nhắm tới "hiệu quả hơn, ổn định hơn, hài lòng hơn".
  • Kết quả audit các tiêu chuẩn khác thường chỉ ra "Lỗi - Cần bổ sung cho đủ" thì với ISO 9001 là "Chưa tốt - Cần cải tiến cho tốt hơn".
  • Ngôn ngữ ISO 9001 cực kỳ súc tích, nếu hiểu thấu thì với mỗi từ ngữ đều gợi ý cho ta hướng quản lý công việc rất rõ ràng và cụ thể.

Một trong những sứ mệnh và định hướng chủ đạo của AQMC là giúp các doanh nghiệp áp dụng ISO 9001 một cách linh hoạt, tinh gọn, có hiệu lực và đạt được hiệu quả thiết thực.

Chu trình tư vấn:

Đánh giá thực trạng  -  Đề xuất phương án triển khai   -  Duyệt phương án  -  Đào tạo nhận thức, đào tạo xây dựng hệ thống quản lý + Kết hợp với việc áp dụng thử nghiệm từng yêu cầu tiêu chuẩn  -  Rà soát đánh giá tài liệu và hoạt động  -  Phê duyệt hệ thống  - Vận hành hệ thống chính thức  -  Đào tạo và thực hiện đánh giá nội bộ  -  Xem xét cải tiến  -  Đánh giá chứng nhận  -  Khắc phục nhận chứng chỉ  -  Chăm sóc, hướng dẫn duy trì, cải tiến hàng năm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tư vấn ISO 9001
Tư vấn ISO 9001
Tư vấn IATF 16949
Tư vấn IATF 16949
Tư vấn 5S/Kaizen
Tư vấn 5S/Kaizen