TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Đánh giá "kiểm xưởng" đại diện cho bên thứ 2

Đánh giá "kiểm xưởng" đại diện cho bên thứ 2

Mô tả chi tiết

Ngoài việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ khách hàng của mình và cải tiến hệ thống quản lý thì AQMC cũng có thể giúp khách hàng thực hiện các cuộc đánh giá nhà cung cấp trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế cũng như các tiêu chuẩn do khách hàng tự đưa ra.

Với kinh nghiệm tư vấn dày dặn, đã từng tiếp cận rất nhiều cuộc đánh giá từ nhiều phía nên các chuyên gia của AQMC có thể làm khách hàng của mình yên tâm khi gửi gắm niềm tin rằng các cuộc đánh giá nhà cung cấp được diễn ra một cách kỹ lưỡng, đầy đủ, chuyên nghiệp, vô tư và báo cáo chuẩn xác.

Ngoài các tiêu chuẩn thông thường như ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, BSCI, SMETA, WRAP..., các chuyên gia của AQMC cũng đã từng thay mặt đánh giá nhà cung cấp trong chuổi theo các tiêu chuẩn của Chanel, Lowes, Samsung... Trong đó có thể kể đến một số tiêu chuẩn khách hàng như RESA, EQA, SCAN, RBA, SIR...

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Khảo sát thực trạng, đánh giá tuân thủ
Khảo sát thực trạng, đánh giá tuân thủ
Đánh giá
Đánh giá "kiểm xưởng" đại diện cho bên t...
Cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý
Cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý
Tư vấn chuyển đổi số
Tư vấn chuyển đổi số