TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Tư vấn ISO 45001

Tư vấn ISO 45001

Mô tả chi tiết

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiêp (OH&S). Tiêu chuẩn này ra phiên bản đầu tiên là ISO 45001:2018, thay thế cho tiêu chuẩn tiền thân là OHSAS 18001:2007.

Hệ thống quản lý OH&S nhằm đưa ra khung quản lý các rủi ro và cơ hội về OH&S. Mục đích và kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S đó là ngăn ngừa thương tật, đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe do đó điều quan trọng đối với tổ chức là loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro OH&S bằng hiệu lực của việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa.

Tuân thủ Phụ lục SL, ISO 45001 cũng được tổ chức thành 10 Mục lớn (Điều khoản) tương tự như ISO 9001, ISO 14001,...

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tư vấn ISO 45001
Tư vấn ISO 45001
Tư vấn ISO 14001
Tư vấn ISO 14001