TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Tư vấn GRS

Tư vấn GRS

Mô tả chi tiết

GRS - Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu được Control Union Certifications đưa ra vào năm 2008 sau đó chuyển quyền sở hữu cho Textile Exchange năm 2011. GRS đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất.

GRS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các công ty muốn chứng minh thành phần tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và bán thành phẩm) cũng như để chứng minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất. Các mục tiêu của GRS là xác định yêu cầu để đảm bảo tuyên bố thành phần chính xác và điều kiện làm việc tốt, giảm thiểu tối đa các tác động hóa chất và môi trường có hại

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tư vấn FSC-CoC
Tư vấn FSC-CoC
Tư vấn GRS
Tư vấn GRS