TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu

Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu

Mô tả chi tiết

 AQMC cung cấp các khóa đào tạo tập trung (địa điểm tổ chức, công tác tổ chức do AQMC sắp xếp) và cả các khóa đào tạo theo yêu cầu của từng doanh nghiệp (thường tổ chức luôn tại cơ sở SXKD của doanh nghiệp).

Đào tạo nhận thức:

Chuyên gia AQMC sẽ thực hiện đào tạo nhận thức chung và diễn giải từng điều khoản của các tiêu chuẩn cho nhân sự do doanh nghiệp tự sắp xếp, không phân biệt thành phần. Các doanh nghiệp có thể thuê AQMC đào tạo cho nhân sự mới, đào tạo định kỳ hàng năm...

Tiêu chuẩn được đào tạo có thể là ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, FSSC 22000, BSCI, SMETA, FSC CoC, GRS, IATF 16949, 5S... Mặc dù chỉ là đào tạo nhận thức nhưng yêu cầu AQMC đặt ra là Chuyên gia phải truyền tải cho học viên các kiến thức theo hướng áp dụng chứ không chỉ mang tính hàn lâm, học thuật.

Đào tạo chuyên sâu:

Thông thường thành phần tham gia là các cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý của doanh nghiệp. Nội dung đào tạo có thể là:

  • Phân tích sâu sắc từng yêu cầu của Tiêu chuẩn, thảo luận để có các phương án áp dụng, phát triển các yêu cầu đó ứng dụng vào thực tiễn. Việc đào tạo này ngoài việc cung cấp các kiến thức chuyên sâu về tiêu chuẩn còn giúp học viên có quan điểm tích cực, yêu thích áp dụng các tiêu chuẩn hơn.
  • Tích hợp các công cụ quản lý khác nhau vào trong một hệ thống quản lý, sao cho đem lại hiệu lực và hiệu quả thiết thực, như tích hợp ISO 9001, IATF 16949 với 5S/Kaizen, Six Sigma, Lean, 5 Core tools...
  • Cách thức biên soạn tài liệu theo hướng hữu dụng, tiếp cận theo quá trình và ngăn ngừa rủi ro. Thực tế nhiều doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn không thành công thì một phần cũng do hệ thống tài liệu không phù hợp, thậm chí không có giá trị sử dụng.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu
Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ