TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ

Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ

Mô tả chi tiết

Để vận hành một hệ thống quản lý chất lượng hướng tới hiệu lực và hiệu quả thực sự thì doanh nghiệp cần có một đội ngũ đánh giá viên nội bộ Internal Auditors (chuyên hoặc bán chuyên trách). Bên cạnh việc thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ, đội ngũ này cũng có thể là nòng cốt trong các hoạt động áp dụng, tuân thủ và cải tiến hệ thống quản lý.

AQMC cung cấp các khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ tại cơ sở khách hàng theo Hợp đồng một lượt hoặc thường niên. Chứng chỉ đánh giá viên nội bộ có thể là:

 • Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống QLMT theo ISO 14001
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống QL AT&SKNN theo ISO 45001
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống QL ATTP theo ISO 22000

Thông thường cấu trúc một khóa đào tạo thường gồm:

 • Các khái niệm liên quan đến đánh giá
 • Các nguyên tắc đánh giá
 • Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá (đánh giá viên)
 • Cách thức tổ chức cuộc đánh giá
 • Cách thức lập báo cáo sự không phù hợp
 • Thực hành đánh giá tình huống giả định - teamwork
 • Làm bài kiểm tra thu hoạch
 • Cấp chứng chỉ đánh giá viên nội bộ cho những học viên đạt yêu cầu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu
Đào tạo nhận thức & Đào tạo chuyên sâu
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ
Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ