TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Tư vấn ISO/IEC 27001

Tư vấn ISO/IEC 27001

Mô tả chi tiết

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thông tin, bao gồm đảm bảo:

- Tính Bảo mật của thông tin

- Tính toàn vẹn của thông tin

- Tính sẵn sàng của thông tin

Với sự phát triển của công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp rất tích cực trong việc ứng dụng các phần mềm, các dịch vụ thông tin, các hoạt động trực tuyến và quản lý nguồn dữ liệu ngày càng lớn. Việc đảm bảo nguồn dữ liệu này không bị phá hoại bởi mã độc, bị tấn công từ bên ngoài, rò rỉ thông tin ra bên ngoài, mất thông tin do vô tình hay cố ý, sử dụng thông tin không đúng thẩm quyền... là nhu cầu ngày càng cấp thiết.

ISO/IEC 27001 là một trong số các công cụ quản lý thích hợp song hành với tiến trình số hóa, công nghệ thông tin hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tư vấn ISO/IEC 27001
Tư vấn ISO/IEC 27001