TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Tư vấn chuyển đổi số

Tư vấn chuyển đổi số

Mô tả chi tiết

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Chính phủ Việt nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giao cho Bộ Thông tin &Truyền thông xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia và trình Đề án cho Thủ tướng ngay trong năm 2019.

Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Chuyển đổi số là một chiến lược lâu dài, rất cần Ban lãnh đạo có định hướng rõ ràng, Mục tiêu cụ thể và quyết tâm đến cùng.

Chuyển đổi số không có nghĩa là số hóa toàn bộ hoạt động mà là quá trình chuyển đổi tư duy quản lý, chuyển đổi cách thức thực thi các quá trình theo hướng giải phóng nhân viên khỏi các hoạt động thiên về tổng hợp, biên soạn, kiểm tra thủ công à để tập trung vào các hoạt động tạo ra giải pháp, tham mưu, chăm sóc, phát huy năng lực sáng tạo… bằng cách áp dụng các quy trình hợp lý và một số công cụ CNTT thích hợp.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Khảo sát thực trạng, đánh giá tuân thủ
Khảo sát thực trạng, đánh giá tuân thủ
Đánh giá
Đánh giá "kiểm xưởng" đại diện cho bên t...
Cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý
Cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý
Tư vấn chuyển đổi số
Tư vấn chuyển đổi số