TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

Công nghệ chiếu sáng Ledtek - ISO 45001

Betterial Film Technology VN - ISO 9k, 14k

SX gia công nhựa Trường Đức - ISO 9001

Nội thất Capplus - ISO 27k, 9k, 14k, 45k

Viễn thông Vineco - ISO/IEC 27001

Xây dựng Hợp Lực - ISO 9001, 14001, 45001

Fabri Tech - Internal Auditor Training

TAKASE Molding System - Tư vấn cải tiến

Bếp ăn Tâm Đức Cẩm Phả - ISO 22000:2018

Bao bì Hanopaco - Đào tạo biên soạn quy trình

Cơ khí MT Vina Global - ISO 9001:2015

Bao bì Namkang Phú Thọ - FSSC 22000